• Transformatie en ruimtelijk beleid

    In Nederland staat ongeveer acht miljoen vierkante meter kantoorvloer leeg. Veel gebouwen zullen nooit meer een kantoorfunctie krijgen, omdat de ma...

  • Onderzoeksrapport Rekenkamer Amsterdam Transformatie Leegstaande Kantoren

    Onderzoeksrapport van de Rekenkamer Amsterdam wat in gaat op de onderzoeksvraag:  "In hoeverre is het (transformatie)beleid van het gemeentebestuu...