Ruimtelijke stappen planproces

Processtappen ruimtelijke procedures locatieontwikkeling Brochure van Rho Adviseurs Bron: Rho Adviseurs Auteur: Bart van Well

Schema bestemmingsplan, omgevingsvergunning en gecoördineerde omgevingsvergunning

Beknopt schema met doorlooptijd bestemmingsplan, omgevingsvergunning en coördinatieregeling Wro Bron: Rho Adviseurs Auteur: Bart van Well (2014)  

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster hebben gezamenlijk een stimuleringsprogamma stedelijke kavelruil opgestart. Het Stimule...

Succesfactoren voor stedelijke herverkaveling

Het is moeilijk om stedelijke herverkavelingsprojecten van de grond te krijgen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Maar het heeft ...