ABC-beleid

4242 bekeken

Het ABC-beleid van de overheid koppelt bezoekersintensieve functies aan de bereikbaarheid van locaties. Hiermee wordt geprobeerd om mobiliteitsproblematiek te reduceren. De verkeersstromen worden dan immers daarnaartoe geleid, waar de capaciteit voor een specifiek vervoersmiddel het grootst is. Bij de verscheidene type locaties verschilt de bereikbaarheid van perfect met het openbaarvervoer tot perfect met de auto. 

Zie:

A-locatie

B-locatie

C-locatie

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »