Bedrijfsruimtemarkt regio’s 2013

1729 bekeken

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt ondervindt nog steeds hinder van de economische recessie. Hoewel er tekenen van herstel zijn, vertalen deze zich slechts in beperkte mate in de vastgoedcijfers van de belangrijkste bedrijfsruimtemarkten van Nederland. Ondernemers wachten over het algemeen op betere tijden en stellen verhuisbeslissingen uit. De bewegingen die er zijn, worden veelal ingegeven door kostenbesparing. Een stand van zaken in 14 gemeenten medio 2013


Bron: NVM Business 2013
Lees artikel via de volgende link

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »