Belegger gestuurde gebiedsontwikkeling

2672 bekeken

Lessen van gebiedsgeoriënteerde investeringsstrategieën van Amerikaanse vastgoedbeleggers

Door de veranderde economische condities is de praktijk van gebiedsontwikkeling in transitie. Grootschalige integrale projecten zijn onder de huidige condities financieel onhaalbaar. De nadruk komt te liggen op geleidelijke herontwikkeling van binnenstedelijke locaties. Het publieke budget voor ruimtelijke ontwikkeling sterk geslonken. Financiering wordt gezocht bij de lange termijn georiënteerde vastgoedbelegger. Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling biedt zeker perspectief voor de stagnerende Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling. Dat concludeert Carlo Sturm in zijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij de afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft en Grontmij Capital Consultants & Stedelijk Gebied. Maar hoe kan de vastgoedbelegger zich committeren aan herontwikkelingsprojecten gekenmerkt door hoge onzekerheid?

 

Bron: TU-Delft (2014)
Auteur: Carlo Sturm
Lees artikel via de volgende link

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »