Belegger gestuurde gebiedsontwikkeling

2577 bekeken

Lessen van gebiedsgeoriënteerde investeringsstrategieën van Amerikaanse vastgoedbeleggers

Door de veranderde economische condities is de praktijk van gebiedsontwikkeling in transitie. Grootschalige integrale projecten zijn onder de huidige condities financieel onhaalbaar. De nadruk komt te liggen op geleidelijke herontwikkeling van binnenstedelijke locaties. Het publieke budget voor ruimtelijke ontwikkeling sterk geslonken. Financiering wordt gezocht bij de lange termijn georiënteerde vastgoedbelegger. Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling biedt zeker perspectief voor de stagnerende Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling. Dat concludeert Carlo Sturm in zijn afstudeeronderzoek uitgevoerd bij de afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft en Grontmij Capital Consultants & Stedelijk Gebied. Maar hoe kan de vastgoedbelegger zich committeren aan herontwikkelingsprojecten gekenmerkt door hoge onzekerheid?

 

Bron: TU-Delft (2014)
Auteur: Carlo Sturm
Lees artikel via de volgende link

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »