Energieprestatie en beleggingswaarde

2069 bekeken

De meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Verschillende onderzoeken zijn gedaan over de relatie tussen commercieel vastgoed en 
duurzaamheid (Peterson, 2010; Myers, 2007; DTZ, 2010). Ook is er de laatste jaren veel bekend 
geworden over de voordelen van energiebesparing voor gebruikers. Toch is er beperkt informatie 
over de relatie tussen energieprestatie en de beleggingswaarde van woningen, waardoor de 
ingrepen in de bestaande voorraad beperkt blijven en de “circle of blame” (RICS, 2008) in stand blijft. 
In deze vicieuze cirkel schuiven ontwikkelaars, aannemers, beleggers en huurders de 
verantwoordelijkheid van het toepassen van duurzame maatregelen naar elkaar door. 

Hoofdvraag: 
Rechtvaardigt de hogere beleggingswaarde voor woningen met een goede energieprestatie, 
een upgrading van woningen met een slechte energieprestatie?

Bron: Builddesk, Thesis Master Vastgoedkunde, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (2012)
Auteur: ing. Erik Martens
Lees artikel via de volgende link

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

Meer »
Redactie
Meer »