Contracthuur

4585 bekeken

De huurprijs van een vastgoedobject zoals contractueel overeengekomen tussen eigenaar en gebruiker.

In geval van commercieel vastgoed kunnen eventuele afspraken over het verstrekken van incentives als een huurvrije periode en vergoeding van inrichtingskosten worden opgenomen en in geval van woningbouw kan aan de huurder een huurkorting verstrekt worden waardoor een verschil ontstaat tussen de markthuur, decontracthuur en in geval van sociale huurwoningen, de maximale huur die op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) gevraagd mag worden. 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »