De haalbaarheid van martkhuren

2791 bekeken

In de analyses over het disfunctioneren van de Nederlandse woningmarkt, spelen in de huursector de markthuren een belangrijke rol. Markthuren zijn gemiddeld genomen aanmerkelijk hoger dan de feitelijke huren. Als gevolg hiervan ontvangen huurders een impliciete subsidie, die gelijk is aan het verschil tussen de markthuur en de feitelijke huur. Deze impliciete subsidie werkt verstorend op de woningmarkt en is niet doelmatig omdat ze ook terecht komt bij huishoudens die op basis van het inkomen geen subsidie behoeven (Romijn & Besseling, 2008; Conijn, 2008).

In het verlengde hiervan zijn er diverse voorstellen geformuleerd om op termijn de feitelijke huren te verhogen naar het niveau van de markthuren (onder meer Werkgroep
Wonen, 2010; CSED, 2010).


Uitgave van: Real Estate Research (2011)

Auteur(s): prof.dr. Johan Conijn en drs. Frans Schilder

Lees het artikel via deze link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »