De invloed van de werklocatie

2011 bekeken

De invloed van de werklocatie

Bij een onderzoek naar de verkeersdrukte op de wegen is natuurlijk niet alleen de woonlocatie,maar ook de werklocatie van belang. Het grootste deel van het autoverkeer in de spits, ongeveer twee derde, is immers opweg naar hetwerk. Op de zwaarbelastewegen is dit aandeel zelfs nog groter.


Uitgave van: NAiUitgevers,Rotterdam/Ruimtelijk Planbureau,

Onderzoek van: Hans Hilbers (projectleider), Daniëlle Snellen, ArnoHendriks, 

 

 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »