De invloed van de werklocatie

2080 bekeken

De invloed van de werklocatie

Bij een onderzoek naar de verkeersdrukte op de wegen is natuurlijk niet alleen de woonlocatie,maar ook de werklocatie van belang. Het grootste deel van het autoverkeer in de spits, ongeveer twee derde, is immers opweg naar hetwerk. Op de zwaarbelastewegen is dit aandeel zelfs nog groter.


Uitgave van: NAiUitgevers,Rotterdam/Ruimtelijk Planbureau,

Onderzoek van: Hans Hilbers (projectleider), Daniëlle Snellen, ArnoHendriks, 

 

 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »