Determinanten van de BAR op woningbeleggingen

2776 bekeken

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen

De Nederlandse woningvoorraad is sterk gegroeid en zal de komende jaren alsmaar groter worden vanwege een toename van het aantal huishoudens. Het aandeel koopwoningen hierin is nog steeds groot, toch blijft een groot aandeel huurwoningen aanwezig. Een grote groep beleggers investeert in huurwoningen. Hoewel de corporatiewoningen het grootste aantal huurwoningen bezitten, zijn de institutionele beleggers nadrukkelijk aanwezig op de huurwoningmarkt. In dit onderzoek staat het bruto aanvangsrendement op directe Nederlandse woningbeleggingen van institutionele beleggers centraal. Hierbij wordt ingegaan op de relatie van het bruto aanvangsrendement op woningbeleggingen met haar onderliggende determinanten. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt:

Welke determinanten worden meegenomen in de waardering van directe Nederlandse woningbeleggingen van institutionele beleggers en hoe komen deze tot uiting in het bruto aanvangsrendement?


Uitgave van: Master Thesis ter verkrijging van de titel Master of Studies in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate

Auteur: drs. Jurrien G. Windhorst

Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

Meer »
Redactie
Meer »