Determinanten van de BAR op woningbeleggingen

3876 bekeken

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen

De Nederlandse woningvoorraad is sterk gegroeid en zal de komende jaren alsmaar groter worden vanwege een toename van het aantal huishoudens. Het aandeel koopwoningen hierin is nog steeds groot, toch blijft een groot aandeel huurwoningen aanwezig. Een grote groep beleggers investeert in huurwoningen. Hoewel de corporatiewoningen het grootste aantal huurwoningen bezitten, zijn de institutionele beleggers nadrukkelijk aanwezig op de huurwoningmarkt. In dit onderzoek staat het bruto aanvangsrendement op directe Nederlandse woningbeleggingen van institutionele beleggers centraal. Hierbij wordt ingegaan op de relatie van het bruto aanvangsrendement op woningbeleggingen met haar onderliggende determinanten. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt:

Welke determinanten worden meegenomen in de waardering van directe Nederlandse woningbeleggingen van institutionele beleggers en hoe komen deze tot uiting in het bruto aanvangsrendement?


Uitgave van: Master Thesis ter verkrijging van de titel Master of Studies in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate

Auteur: drs. Jurrien G. Windhorst

Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »