Erfpacht als retro-innovatie

3757 bekeken

Versnelling gemeentelijke gronduitgifte door erfpacht.

Tot 2009 leek erfpacht in de gebiedsontwikkeling op zijn retour. Door de voortslepende vastgoedcrisis staat het instrument echter weer volop in de schijnwerpers, vooral vanwege de potentie om de financierbaarheid van woningen te verbeteren en (dus) de gemeentelijke gronduitgifte te bevorderen. Naar verwachting zal daarom het aantal gemeenten dat erfpacht aanbiedt de komende jaren verdubbelen. De trend van dalende erfpachtuitgiften zou daarmee gekeerd worden. Om efficiëntie in de uitvoering te bevorderen kunnen gemeenten zonder eigen erfpachtbedrijf, het beheer onderbrengen bij andere gemeenten die wel een erfpachtbedrijf hebben. Daarmee is één van de belangrijkste praktische bezwaren ondervangen. Kortom, erfpacht als instrument om ruimtelijke projecten vlot te trekken, erfpacht als retro-innovatie.

Deloitte Real Estate (oktober 2013)

Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »