Erfpacht als retro-innovatie

3270 bekeken

Versnelling gemeentelijke gronduitgifte door erfpacht.

Tot 2009 leek erfpacht in de gebiedsontwikkeling op zijn retour. Door de voortslepende vastgoedcrisis staat het instrument echter weer volop in de schijnwerpers, vooral vanwege de potentie om de financierbaarheid van woningen te verbeteren en (dus) de gemeentelijke gronduitgifte te bevorderen. Naar verwachting zal daarom het aantal gemeenten dat erfpacht aanbiedt de komende jaren verdubbelen. De trend van dalende erfpachtuitgiften zou daarmee gekeerd worden. Om efficiëntie in de uitvoering te bevorderen kunnen gemeenten zonder eigen erfpachtbedrijf, het beheer onderbrengen bij andere gemeenten die wel een erfpachtbedrijf hebben. Daarmee is één van de belangrijkste praktische bezwaren ondervangen. Kortom, erfpacht als instrument om ruimtelijke projecten vlot te trekken, erfpacht als retro-innovatie.

Deloitte Real Estate (oktober 2013)

Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »