Evaluatie Restauratiefondsplus-hypotheek

2880 bekeken

Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten (de Restauratiefondsplus-hypotheek). Om deze investering te kunnen rechtvaardigen is een goede onderbouwing nodig van het uiteindelijke effect van deze regeling. Daarom heeft het Restauratiefonds, in opdracht van het ministerie van OCW, een meerjarig onderzoek opgezet. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Ecorys, blijkt dat het beschikbaar stellen van geld voor grootschalige restauraties of herbestemming door het ministerie van OCW via het Restauratiefonds een direct, positief effect heeft op het monument, economie en omgeving.  De uitkomsten van dit onderzoek tonen het financiële, economische en maatschappelijke rendement van investeren in monumenten. Het bewijst dat investeren in monumenten niet alleen belangrijk is voor het behoud van het monument, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de omgeving en gebiedsontwikkeling (economie, toerisme, veiligheid en leefbaarheid).

Uitgave van: Nationaal Restauratiefonds e.a. (2015)
Auteur(s): Ecorys, Michel Hek e.a.
Lees het artikel via deze link

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »