Financiële stimuleringsmaatregelen voor transformatie/ herbestemming

2607 bekeken

Herbestemming/transformatie kost geld. Niet alleen doordat soms vrij forse investeringen nodig zijn, maar ook doordat alternatieve functies per m2 minder opleveren omdat ze als regel laagwaardiger zijn. De rekensom is dus zelden direct sluitend te maken. De eerste die aan de beurt is om hier concessies te doen, is de eigenaar. Niet herbestemmen of transformeren kost immers óók geld, en als de eigenaar daarmee rekent is herbestemmen / transformeren vaak wél de beste optie. Eigenaren en financiers van structureel leegstaande kantoren zien dat in toenemende mate in en zijn tegenwoordig tot forse afwaarderingen bereid. Daarmee komen sluitende business cases in beeld.

Bron: Herbestemming.nu, het H-team

Lees de publicatie via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »