Gids Monumentaal Wonen

2221 bekeken

In deze gids vindt u basisinformatie die voor u als nieuwe eigenaar van een woonhuismonument van belang is. U krijgt antwoord op vragen als: Wat komt er kijken bij restauratie en onderhoud? Waar moet u zijn voor een subsidie of een laagrentende lening voor de instandhouding van uw monument? Hoe zit het met een vergunning? Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Uitgave van: Nationaal Restauratiefonds e.a. (2013)
Auteur(s): Anne-Marie Veldkamp, Bathmen
Lees de gids via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »