Grenzen Verschuiven, eindrapportage commissie stedelijke herverkaveling

2202 bekeken

Stedelijke herverkaveling is een instrument dat ontbreekt in de gereedschapskist van het gemeentelijk grondbeleid. In opdracht van minister Schulz Van Hagen-Geesteranus heeft de Commissie Stedelijke Herverkaveling zich gebogen over de vraag hoe dit instrument vorm zou kunnen krijgen. De commissie komt met het voorstel om naast een vrijwillige variant van ruilen in het stedelijk gebied ook een variant met een meer gedwongen karakter als stok achter de deur vorm te geven. In deze variant komt een meerderheid van eigenaren zelf met een ruilplan naar de gemeente, die na toetsing aan diverse criteria het plan kan vaststellen.


Bron: Rijksoverheid (2014)

Auteur(s): Commissie Stedelijk Herverkaveling

Lees het eindrapport van de commissie via deze link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »