Haalbaarheidsopties herbestemming leegstaand vastgoed

1987 bekeken

Afstudeerscriptie die in gaat op de hoofdvraag: “In hoeverre is het mogelijk om een tool te ontwikkelen voor de berekening van winstpercentages bij een drietal herbestemmingsopties?"

Bron: HBO-kennisbank.nl (2013)

Auteurs: Weemaes, JDD; Bakx, MJM

Zie voor meer informatie de volgende link

 

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »