Handboek Asbest

2982 bekeken

In 2012 verscheen het eerste Handboek Asbest van Aedes. Het vervallen van het Aedes-protocol en de invoering van het nieuwe Bouwbesluit in datzelfde jaar waren een goede aanleiding hiervoor.

Om alle wet- en regelgeving actueel te houden en daardoor corporaties optimaal te ondersteunen is dit Handboek Asbest bewust digitaal gehouden.

Uitgave van: Aedes (2013)

Auteurs: Diverse auteurs, 

Het handboek is in te zien via deze link

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »