Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

1837 bekeken

Deze brochure bevat onder meer de visie, uitgangspunten en toetsingscriteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangaande herbestemming van vrijkomende kerken. Voor gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers biedt de brochure handvatten voor de vormgeving van een eigen, stimulerend monumentenbeleid. Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

De brochure neemt u in chronologische volgorde mee langs alle stappen die nodig zijn voor de verbouwing en/of herbestemming van een monumentale kerk. Hoewel de voorbeelden in deze brochure grotendeels zijn ontleend aan rooms-katholieke en protestantse kerken, gelden de aanbevelingen ook voor kerken van andere denominaties. De brochure is te gebruiken voor zowel beschermde als niet-beschermde kerkgebouwen.

Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed (2011)

Diverse auteurs

Zie voor meer informatie de volgende link

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »