Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

2742 bekeken

Deze brochure bevat onder meer de visie, uitgangspunten en toetsingscriteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangaande herbestemming van vrijkomende kerken. Voor gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers biedt de brochure handvatten voor de vormgeving van een eigen, stimulerend monumentenbeleid. Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

De brochure neemt u in chronologische volgorde mee langs alle stappen die nodig zijn voor de verbouwing en/of herbestemming van een monumentale kerk. Hoewel de voorbeelden in deze brochure grotendeels zijn ontleend aan rooms-katholieke en protestantse kerken, gelden de aanbevelingen ook voor kerken van andere denominaties. De brochure is te gebruiken voor zowel beschermde als niet-beschermde kerkgebouwen.

Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed (2011)

Diverse auteurs

Zie voor meer informatie de volgende link

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »