Een toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

3079 bekeken

Deze brochure bevat onder meer de visie, uitgangspunten en toetsingscriteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangaande herbestemming van vrijkomende kerken. Voor gemeenten, monumentencommissies en beleidsmakers biedt de brochure handvatten voor de vormgeving van een eigen, stimulerend monumentenbeleid. Eigenaren, architecten en ontwikkelaars vinden in de brochure inspirerende voorbeelden en tips.

De brochure neemt u in chronologische volgorde mee langs alle stappen die nodig zijn voor de verbouwing en/of herbestemming van een monumentale kerk. Hoewel de voorbeelden in deze brochure grotendeels zijn ontleend aan rooms-katholieke en protestantse kerken, gelden de aanbevelingen ook voor kerken van andere denominaties. De brochure is te gebruiken voor zowel beschermde als niet-beschermde kerkgebouwen.

Bron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed (2011)

Diverse auteurs

Zie voor meer informatie de volgende link

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »