Hefboomeffect

7069 bekeken

"Wanneer de rendabiliteit van een verrichting hoger ligt dan de prijs van het voor de financiering van de verrichting geleende kapitaal, spreekt men van een hefboomeffect. Bijvoorbeeld afgeleide instrumenten bieden de mogelijkheid om een in verhouding tot de inbreng veel hogere winst te halen."

Bron: http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

In de vastgoedsector bestaat een hefboomeffect uit het verschil tussen de rente op vreemd vermogen en het totaal rendement op een vastgoedbelegging. Wanneer namelijk de rente op vreemd vermogen lager ligt dan het totaal rendement, groeit het rendement op het eigen vermogen. Deze groei is hoger dan de groei van het vreemd vermogen waardoor het aantrekkelijk wordt om steeds meer met vreemd vermogen te financieren.

Het hefboomeffect werkt echter ook de andere kant op. Wanneer de rente op vreemd vermogen hoger ligt dan het totaal rendement op een investering krijgt het hefboomeffect een negatieve werking waardoor het eigen vermogen versterkt afneemt. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de procentuele verdeling van EV en VV.

Zie ook:              

WACC

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »