Inflatie

2777 bekeken

Inflatie is de stijging van het gemiddeld prijsniveau. Dit heeft tot gevolg dat met hetzelfde geld minder gedaan kan worden; de waarde van dezelfde hoeveelheid aan geldelijke middelen wordt kleiner. Inflatie heeft belangrijke implicaties voor vastgoed. Prijzen van vastgoed kunnen stijgen, puur als gevolg van de inflatie. Dit moet bijvoorbeeld ook worden vertaald in de huurprijs. Vrijwel alle huren worden jaarlijks verhoogd met inflatie. Het laten stijgen van een bedrag met inflatie, heet indexeren.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

Meer »
Redactie
Meer »