Inleiding gebiedseconomie

2501 bekeken

Inleiding gebiedseconomie

Het gebruik van grond is een typisch voorbeeld van een cyclisch proces. Grond die eeuwenlang is gebruikt voor landbouw wordt op een gegeven moment vol gebouwd voor een stadsuitbreiding. Met name in de tweede helft van de vorige eeuw is deze ontwikkeling zeer duidelijk geweest. Inmiddels worden veel uitbreidingswijken uit de jaren ’60 van de vorige eeuw al weer herontwikkeld. Denk hierbij aan wijken als de Bijlmer in Amsterdam en Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht. De bestaande woningen worden gesloopt of hoogwaardig gerenoveerd, waarna een nieuwe levensfase in gaat voor de grond of het vastgoed.

Uitgave van: Integrex (2011)

Door: B.J. Schrieken

(lees artikel via de volgende link)

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »