Inleiding gebiedseconomie

2114 bekeken

Inleiding gebiedseconomie

Het gebruik van grond is een typisch voorbeeld van een cyclisch proces. Grond die eeuwenlang is gebruikt voor landbouw wordt op een gegeven moment vol gebouwd voor een stadsuitbreiding. Met name in de tweede helft van de vorige eeuw is deze ontwikkeling zeer duidelijk geweest. Inmiddels worden veel uitbreidingswijken uit de jaren ’60 van de vorige eeuw al weer herontwikkeld. Denk hierbij aan wijken als de Bijlmer in Amsterdam en Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht. De bestaande woningen worden gesloopt of hoogwaardig gerenoveerd, waarna een nieuwe levensfase in gaat voor de grond of het vastgoed.

Uitgave van: Integrex (2011)

Door: B.J. Schrieken

(lees artikel via de volgende link)

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »