Isolatie

1967 bekeken

Het aanbrengen van isolatie bij een bouwwerk zorgt ervoor dat de buitentemperatuur minder invloed heeft op de binnentemperatuur. Het aanbrengen van isolatie is een investering met het doel om een kostenbesparing op de energierekening te bewerkstelligen. Een bouwdeel wordt als geïsoleerd beschouwd wanneer tenminste 50% van de oppervlakte van isolatie is voorzien.

Bron: Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »