Markthuur oplossing of probleem

2136 bekeken

Markthuur oplossing of probleem

Belangrijkste problemen binnen de Nederlandse huurwoningmarkt
De Nederlandse woningmarkt omvat ruim 7 miljoen woningen. Hiervan behoort bijna 60% toe
aan de koopwoningmarkt en ruim 40% aan de huurwoningmarkt (Blijie e.a., 2010). De
woningmarkt in Nederland is een markt die gebrekkig functioneert. De koopwoningmarkt en de
huurwoningmarkt functioneren grotendeel als gescheiden markten. De prijsvorming voor
koopwoningen komt tot stand door vraag en aanbod, kopers worden fiscaal gesubsidieerd. Als
gevolg hiervan zijn de prijzen voor koopwoningen in de afgelopen jaren fors gestegen. Binnen
de huurwoningmarkt is voor het overgrote deel geen sprake van vrije prijsvorming waarbij
markthuur gevraagd kan worden. De huurprijsontwikkeling is voor 93% van de huurwoningmarkt
gereguleerd op basis van het woningwaardering stelsel (WWS), waarbij de maximaal redelijke
huurprijs, het huurprijsplafond bepaalt. Woningcorporaties verlagen deze “reguleringshuur” voor
hun huurders om de doelstellingen, opgelegd door de overheid, te kunnen nastreven middels
een eigen huurbeleid. Gemiddeld realiseren woningcorporaties 72% van de maximaal redelijke
huurprijs (Woonbond, 2010).

Uitgave van: Amsterdam School of Real Estate (2011)

Auteur(s): R. Rauwendaal

Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »