Model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties

3218 bekeken

Een voorbeeld van een aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties die als basis kan dienen voor de te sluiten overeenkomst

 

Bron: Aedes, 9 juli 2012

 zie de overeenkomst via de volgende link

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »