Normatieve Grondprijs

6660 bekeken

Normatieve grondprijzen zijn grondprijzen met een vaste prijs.

Deze prijs wordt over het algemeen gehanteerd bij voorzieningen met een maatschappelijk belang. Voorbeelden zijn grond voor sociale huurwoningen, buurthuizen, ziekenhuizen, et cetera. In sommige gevallen wordt de grond via normatieve prijsbepaling voor een lagere prijs uitgegeven dan de kostprijs, omdat het maatschappelijk belang belangrijker is dan de grondopbrengsten.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »