Onderzoek financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting

4058 bekeken

Zowel vanuit de markt als de maatschappij en de politiek is er de wens om leegstaande kantoren in Amsterdam te transformeren naar huisvesting voor studenten. Dat dit in de praktijk niet of nauwelijks van de grond komt heeft er onder meer mee te maken dat de spelers op de kantorenmarkt onbekend zijn met woningbouw, met de bouwtechnische- en bestemmings(on)mogelijkheden en met financiële belemmeringen. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting.

Uitgave van: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (2011)

Auteur(s): Sjoerd Ooms / Liesbeth Steetskamp

Lees het artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »