Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

2292 bekeken

In aansluiting op de ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling’ van 2011 is nu ‘Houd het simpel, met vlag en wimpel’ gemaakt. Deze nieuwe handreiking is in het bijzonder gericht op de partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. Naast de juridische aspecten die in de ‘Reiswijzer Gebiedsontwikkeling’ de aandacht
kregen, biedt deze handreiking nu, in het geval gemeenten ervoor kiezen marktpartijen uit te nodigen om grond of vastgoed te ontwikkelen, handvatten voor een verstandige partnerkeuze. Het kunnen kiezen van een partner zal vaak eigendom van de gemeente over grond of vastgoed
vergen. Partnerkeuze zonder zeggenschap is niet uitgesloten, maar vergt wel duidelijke afspraken. Het is goed dat deze handreiking hier aandacht aan besteedt.

Uitgave van: Neprom (2015)
Auteur(s): Diverse auteurs
Lees de publicatie via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »