Passend onderwijs, passende huisvesting

2041 bekeken

De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek is 'Wat is passende huisvesting voor het Brede Schoolconcept?' De doelstelling is het verkrijgen van inzicht in passende huisvesting voor het Brede Schoolconcept door het vergelijken van integrale centrale huisvesting versus gefragmenteerde (al dan niet decentrale) huisvesting.

Conclusie: Integrale centrale huisvesting werkt stimulerend voor het Brede Schoolconcept, maar is niet noodzakelijk voor het laten slagen van het Brede Schoolconcept. De huisvesting moet aan enkele randvoorwaarden voldoen wil de huisvesting het Brede Schoolconcept ondersteunen:

• De huisvesting sluit aan bij en ondersteunt de visie van de samenwerkende partners.

• De huisvesting inspireert (tot samenwerking).

• De huisvesting stimuleert ontmoeting en overleg.

• De huisvesting is flexibel.

• De huisvesting kent enige mate van "ruimtegebrek".

• De huisvesting kent goede afspraken over beheer en onderhoud.

• De huisvesting en de buitenruimte zijn benaderd als één geheel.

 

 

Uitgave van: afstudeeronderzoek Opleiding Brede School Coördinator Marnix Academie, 2011

Auteur(s): ir. Saskia Knoop

Lees artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »