Praktijkhandreiking accountantscontrole grondexploitaties

3085 bekeken

Op 9 juni 2011 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een publieke management letter over het commercieel vastgoed gepubliceerd. Deze publieke managementletter gaat op een aantal signalen in en doet aanbevelingen aan bedrijven, overheid en controlerend accountants. Daarbij is tevens onderhavige praktijkhandreiking aangekondigd, die tot doel heeft een nadere uitleg te geven bij de toepassing van de Controle en Overige Standaarden bij jaarrekeningcontroles in de vastgoedsector. In algemene zin constateert de NBA dat rondom commercieel vastgoed op dit moment zes belangrijke thema’s spelen:

1. Structurele leegstand bedreigt de kantorenmarkt; 2. Noodzaak (her)financiering wordt onderschat; 3. Meer aandacht voor goed bestuur, interne beheersing en fraudepreventie; 4. Waardering moet transparanter; 5. Niet duurzaam zijn leidt tot waardedaling; 6. Vastgoed vereist gespecialiseerde professioneel kritische accountants.

Door deze zes thema’s loopt als een rode draad: a. frauderisico’s; b. waardering van vastgoed.

Deze praktijkhandreiking legt daarom de nadruk op het onderkennen van en inspelen op risico’s van entiteiten waar vastgoed een vooraanstaande rol speelt, primair daar waar het risico’s betreft die samenhangen met fraude en/of met de waardering van het vastgoed. Indirect komen de onderwerpen goed bestuur, interne beheersing en fraude preventie en herfinanciering aan de orde maar alleen voor zover daar dusdanig specifieke “vastgoedelementen” in zitten dat deze in deze praktijkhandreiking een bijzondere plaats dienen in te nemen.

Voor de hele handreiking klik op deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »