Rekenblad ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

7367 bekeken

Het rekenblad behoort bij de Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan van 2010 en kan gebruikt worden om de forfaittair bedrag van de plankosten te bepalen ten behoeve van het exploitatieplan. NB. de Ontwerpregeling en daarmee het rekenblad is niet officieel vastgesteld. 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »