Rekenblad ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

7171 bekeken

Het rekenblad behoort bij de Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan van 2010 en kan gebruikt worden om de forfaittair bedrag van de plankosten te bepalen ten behoeve van het exploitatieplan. NB. de Ontwerpregeling en daarmee het rekenblad is niet officieel vastgesteld. 

Bijlage(n)
terug