RestauratieWijzer

3178 bekeken

RestauratieWijzer, 

​De RestauratieWijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen, waarbij er sprake is van een restauratiebehoefte die u wilt laten uitvoeren. In de onderstaande situaties kunt u gebruikmaken van de RestauratieWijzer.

Eigenaar van een woonhuis of deel van woonhuiscomplex

U bent in bezit van een rijksmonumentaal woonhuis of hebt het voornemen dit te kopen. Het monumentenregister beschrijft de oorspronkelijke functie van het pand als 'woonhuis' of 'woonhuiscomplex'.  

Eigenaar van een ander soort rijksmonument dat bewoond wordt

De oorspronkelijke functie van uw rijksmonument is geen 'woonhuis' of 'woonhuiscomplex', maar het is op dit moment wel voor meer dan 50% (oppervlakte) legaal als woonhuis in gebruik. 

Eigenaar van een ander soort rijksmonument en keuze voor lening

Is de oorspronkelijke functie van uw rijksmonument geen 'woonhuis' of 'woonhuiscomplex' en wordt het op dit moment niet of voor minder 50% (oppervlakte) legaal bewoont? Dan komt u in de basis in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van subsidie een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek aan te vragen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? De RestauratieWijzer biedt u hierover meer informatie.

Zie voor de volledige restauratiewijzer deze link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »