Schema - Handreiking Grondexploitatiewet 2008

3048 bekeken

Dit stroomschema is een bijlage van de Handreiking Grondexploitatiewet 2008 en geeft eenvoudig aan wanneer er wel of geen exploitatieplan moet worden opgesteld en in welk hoofdstuk de juiste informatie staat weergegeven. 

Bijlage(n)
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »