Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke ontwikkeling

2769 bekeken

Eén van de pilots in het Nationaal Proefprogramma stedelijke herverkaveling is het westelijke stationsgebied in Nijmegen. In deze pilot is met een simulatie onderzocht hoe stedelijke herverkaveling in zijn werk zou kunnen gaan. Dit artikel beschrijft uitgebreid de uitkomsten van de simulatie. Zowel het proces om tot een nieuwe indeling van eigendommen te komen als de financiele doorrekening en kostenverdeling krijgen de nodige aandacht. Conclusie van het onderzoek is dat stedelijke herverkaveling mogelijkheden biedt om een aantal problemen bij gebiedsontwikkeling te voorkomen. Bereidheid tot medewerking bij de eigenaren is nog wel een risico in het proces. Een wettelijke regeling als stok achter de deur kan eigenaren ertoe bewegen sneller deel te nemen aan het herverkavelingsproces.

Uitgave van: VOGON (2013)
Auteur(s): Hetty van der Stoep, Johan Groot Nibbelink, Michiel Bonke en Erwin van der Krabben
Lees het artikel via deze link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »