Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke ontwikkeling

3550 bekeken

Eén van de pilots in het Nationaal Proefprogramma stedelijke herverkaveling is het westelijke stationsgebied in Nijmegen. In deze pilot is met een simulatie onderzocht hoe stedelijke herverkaveling in zijn werk zou kunnen gaan. Dit artikel beschrijft uitgebreid de uitkomsten van de simulatie. Zowel het proces om tot een nieuwe indeling van eigendommen te komen als de financiele doorrekening en kostenverdeling krijgen de nodige aandacht. Conclusie van het onderzoek is dat stedelijke herverkaveling mogelijkheden biedt om een aantal problemen bij gebiedsontwikkeling te voorkomen. Bereidheid tot medewerking bij de eigenaren is nog wel een risico in het proces. Een wettelijke regeling als stok achter de deur kan eigenaren ertoe bewegen sneller deel te nemen aan het herverkavelingsproces.

Uitgave van: VOGON (2013)
Auteur(s): Hetty van der Stoep, Johan Groot Nibbelink, Michiel Bonke en Erwin van der Krabben
Lees het artikel via deze link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »