Succesfactoren voor stedelijke herverkaveling

3213 bekeken

Het is moeilijk om stedelijke herverkavelingsprojecten van de grond te krijgen. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Maar het heeft vooral ook te maken met onzekerheden. Eén van de eigenaren moet de eerste stap zetten, maar wie doet dat? En wat als een eigenaar gedurende het proces uitstapt? PAS B.V. heeft op basis van analyse van 10 projecten succesfactoren benoemd en deze gepresenteerd tijdens de Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling op 10 april 2015 in Amersfoort. Klik hier voor de presentatie.

Uitgave van: Kadaster / PAS B.V. (2015)
Auteur(s): Chantal Robben & Martijn Kooiman

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »