Transformatie en belasting

3281 bekeken

Bij transformatie en herbestemming van vastgoed moeten de eigenaar, de initiatiefnemer van een project en de eindgebruiker(s) rekening houden met verschillende vormen van belasting. De aard van een transformatie, de rechtsvorm van de eigenaar en de activiteiten van de eindgebruiker kunnen bepalen welke partij belasting moet betalen, hoe de belasting wordt berekend en hoe hoog de verschuldigde bedragen zijn. Het is belangrijk om vóór de daadwerkelijke start van een project de fiscale consequenties in kaart te brengen. De inrichting van het project kan de financiële haalbaarheid beïnvloeden. Het is uiteraard belangrijk om verrassingen achteraf te voorkomen. In deze factsheet staan de hoofdlijnen van de relevante regelgeving. Er zijn verschillende fiscale regels die in specifieke situaties van toepassing zijn. Om te beoordelen welke belastingen in een concreet geval verschuldigd zijn, is soms specialistische kennis nodig. Het is aan te bevelen een fiscaal adviseur mee te laten kijken naar de opzet van een project. Het is ook mogelijk om overleg te plegen met de belastinginspecteur

Uitgave van: Expertteam kantoortransformatie (2014), in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Auteur(s): diverse auteurs

Lees artikel via de volgende link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »