Kruiskamp krachtwijk wijkactieplan

2127 bekeken

Met verschillende wijken in Nederland gaat het niet goed. Minister Vogelaar heeft in het voorjaar van 2007 de wijk Kruiskamp in Amersfoort benoemd tot een van de veertig wijken waarvoor een gedegen plan gemaakt moest worden om de negatieve spiraal te doorbreken. Een kansrijk plan. Kansrijk voor de huidige en toekomstige bewoners van Kruiskamp.

De minister vroeg ons om het toevoegen van kracht, het kiezen van een focus: die zaken die naast tal van bestaande en geplande initiatieven zorgen voor een extra impuls voor de wijk. Lastig, omdat we trots zijn op de inspanningen die we hebben geleverd en nog gaan leveren. Maar tegelijkertijd stimulerend omdat het helpt om na te denken over de thema`s die er werkelijk toe doen in de wijk en omdat het gericht is op actie en uitvoering.

Uitgave van: Amerfoort Vernieuwt (2008)
Lees het artikel via deze link.

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

Meer »
Redactie
Meer »