Weighted Average Cost of Capital (WACC)

63647 bekeken

Het WACC, (gewogen gemiddelde kosten van kapitaal), berekent de gemiddelde kosten voor het kapitaal waarmee een bedrijf/organisatie gefinancierd wordt, bestaande uit het eigen vermogen, aangevuld met het vreemd vermogen.

Voorbeeld:

Voor een investering heeft een bedrijf € 10 miljoen eigen vermogen en € 30 miljoen geleend vreemd vermogen beschikbaar. Voor het eigen vermogen geldt een gewenst jaarlijks rendement van 2% (bijvoorbeeld doordat de vergoeding voor sparen op 2% ligt), voor het geleend vermogen geldt een rentepercentage van 5%.

Berekeningvan de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal:

€ 10 mio = 25% * 2% = 0,5%

€ 30 mio = 75% * 5% = 3,75%

------------- +

WACC 4,25%

De gewogen gemiddelde kosten voor een investering van € 40 miljoen is in dit geval 4,25%, oftewel € 170.000.

De benodigde financiering bestaat normaal gesproken uit een deel eigen vermogen (EV) en een deel vreemd vermogen (VV). De hoeveelheid beschikbaar eigen vermogen is vaak beperkt en omdat voor alle projecten een deel eigen vermogen nodig is, bepaalt dit vaak de investeringsruimte van een organisatie. Eigen vermogen is meestal schaars en daardoor kostbaar. Dit vertaalt zich in een hoge rendementseis op het eigen vermogen.

Je kunt dit illustreren als een financieel directeur die een beperkte hoeveelheid financiële middelen over een te groot aantal projecten moet verdelen. Hij zal hierbij de projecten kiezen met het hoogste rendement.

Doordat een project door zowel eigen als vreemd vermogen wordt gefinancierd, moet gerekend worden met een samengestelde rendementseis. We noemen dit de WACC, Weighted Average Cost of Capital, oftewel gewogen gemiddelde prijs van kapitaal. Dit wordt als volgt berekend:

% VV * RVV + % EV * REV = WACC

% VV = Aandeel Vreemd Vermogen RVV = Rendementseis Vreemd Vermogen % EV = Aandeel Eigen Vermogen REV = Rendementseis Eigen Vermogen

Dit begrip wordt ook wel aangeduid als hefboomeffect, omdat het rendement op eigen vermogen wordt verhoogd, mits het rendement van het project hoger is dan de rente op vreemd vermogen.

Een voorbeeld van positieve hefboom:

Rendement van een project: 6,5 %

RVV = 5,0 % % VV = 70 % % EV = 30 % REV = ?

Met behulp van de formule kan worden berekend dat het rendement op eigen vermogen in dit geval 10,0% bedraagt.

  6,5% - (70% * 5,0%)  
REV = ------------------------- = 10%
               30%  

In dit voorbeeld is sprake van een zogenaamde positieve hefboom, doordat het projectrendement hoger is dan de rente op het vreemd vermogen. Andersom is sprake van een negatieve hefboom. Dit kan erg grote gevolgen hebben.

Rendement van een project: 5,0 %

RVV = 6,5 % % VV = 70 % % EV = 30 % REV = ?

  5,0% - (70% * 6,5%)  
REV = ------------------------- = 1,5%
               30%  
terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »