Disclaimer

De content op de site www.gebiedseconomie.nl is door de redacteuren met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaren en/of de redacteuren en/of de achterliggende bedrijven aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of verkeerde interpretatie van het getoonde.

De eigenaren  en/of de redacteuren en/of de achterliggende bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Waar gebruik is gemaakt van bestaande teksten of informatie is zoveel mogelijk getracht een duidelijke bronvermelding toe te voegen. Indien u van mening bent dat uw informatie onrechtmatig wordt getoond, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via info@gebiedseconomie.nl.

Als u de op gebiedseconomie.nl getoonde informatie gebruikt bij verdere openbaarmaking, dan vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en de bron Gebiedseconomie.nl duidelijk te vermelden.

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

Meer »
Redactie
Meer »