Governance

Het huis waarin u woont en het kantoor waarin u werkt zijn opgebouwd uit ontelbare onderdelen. Alle bestanddelen hebben een eigen functie. Los van elkaar stellen de meeste componenten niet zoveel voor maar wanneer alle onderdelen worden gecombineerd versterken ze elkaar. Verbindende elementen zoals cement zijn daarbij essentieel. Maar hebt u zich wel eens afgevraagd wat de kwaliteit van het cement is van het gebouw waarin u zich bevindt? Is de samenstelling tussen zand en water wel optimaal? Functioneert het cement zoals het zou moeten werken? Het zijn (bijna) onzichtbare elementen die ervoor zorgen dat het gebouw staat als een huis.

Governance zorgt ervoor dat een organisatie kan staan als een huis, mits wordt voldaan aan alle relevante voorwaarden. Verbindingen tussen alle stakeholders, samenstelling van bestuur en toezicht en afspraken over besluitvorming en gedragsregels zijn slechts enkele aspecten die horen bij dit onderwerp; vaak onzichtbaar en voor velen ongrijpbaar.

Samengesteld door:

Maarten Cornelissen - Mitros

Real Estate & Urban Transformation

Tips & Tools
Handboek grondbeleid

Overzichtelijk naslagwerk met alle relevante informatie ten aanzien van het Gemeentelijk Grondbeleid.    Voor het handboek klik op deze link.

Publicaties
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »