Dossiers
 • Governance

  Het huis waarin u woont en het kantoor waarin u werkt zijn opgebouwd uit ontelbare onderdelen. Alle bestanddelen hebben een eigen functie. Los van elkaar stellen de meeste componenten niet zoveel voor maar wanneer alle onderdelen worden gecombinee...

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Executiewaarde

  Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

 • Stedelijke kavelruil

  Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

 • Functionele herbouwwaarde

  Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »