Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke ontwikkeling

3551 bekeken

Eén van de pilots in het Nationaal Proefprogramma stedelijke herverkaveling is het westelijke stationsgebied in Nijmegen. In deze pilot is met een simulatie onderzocht hoe stedelijke herverkaveling in zijn werk zou kunnen gaan. Dit artikel beschrijft uitgebreid de uitkomsten van de simulatie. Zowel het proces om tot een nieuwe indeling van eigendommen te komen als de financiele doorrekening en kostenverdeling krijgen de nodige aandacht. Conclusie van het onderzoek is dat stedelijke herverkaveling mogelijkheden biedt om een aantal problemen bij gebiedsontwikkeling te voorkomen. Bereidheid tot medewerking bij de eigenaren is nog wel een risico in het proces. Een wettelijke regeling als stok achter de deur kan eigenaren ertoe bewegen sneller deel te nemen aan het herverkavelingsproces.

Uitgave van: VOGON (2013)
Auteur(s): Hetty van der Stoep, Johan Groot Nibbelink, Michiel Bonke en Erwin van der Krabben
Lees het artikel via deze link.

 

terug
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »