Over

Gebiedseconomie.nl is een online kennisplatform.

Gebiedseconomie.nl is gericht op het werkveld gebiedseconomie: de (financiële) beheersing van de totale cyclus van ruimtelijke ontwikkelingen - ontwikkeling, realisatie en exploitatie.

Gebiedseconomie.nl een knooppunt van kennis en expertise voor vakgenoten en door vakgenoten.

Naast definities en begrippen is een selectie van artikelen, events en opleidingen opgenomen. De inhoud van gebiedseconomie.nl wordt samengesteld door aangesloten redacteuren.

Deze kennissite is nooit af. We zoeken continu naar verdieping en verbreding. Daarnaast kan elke professional een bijdrage leveren door:

 • het inbrengen van een begrip, publicatie, een tip of tool of activiteit;
 • deelname aan off-line meetings;
 • een reactie op de inhoud of de opzet van de site.

Wij nodigen alle bezoekers en gebruikers uit om aanvullingen en/of verbeteringen te mailen zodat de informatie op deze site steeds beter wordt en actueel blijft.

De website www.gebiedseconomie.nl is eigendom van de Stichting Gebiedseconomie.nl. Naast een redactie kent gebiedseconomie.nl een redactieraad. De redactieraad bestaat uit een steeds wisselende samenstelling van redacteuren en heeft als doel de continuïteit en kwaliteit van de site te borgen. Zij bewaakt de inhoud en zorgt ervoor dat de site èn de redactie up to date blijven.

Redacteuren

De redacteuren zorgen samen voor de content. Voor een overzicht van alle redacteuren klik hier

Redactieraad

De redactieraad verzorgt de eindredactie en bestaat uit:

 • Eric Poot, PwC
 • Johan Groot Nibbelink, Kadaster
 • Pieter Delleman, Spark-Parkeren
 • Alexander Joordens, Metafoor

Mail voor vragen of opmerkingen: redactieraad@gebiedseconomie.nl

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

 • Maarten Cornelissen, voorzitter
 • Caspar Wortmann, secretaris
 • Maurice van Rooden, penningmeester

Mail voor vragen of opmerkingen: stichting@gebiedseconomie.nl.

Taken en verantwoordelijkheden

Voor een overzicht van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen gebiedseconomie.nl klik hier.

 

 

 

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Vervangingswaarde

  Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

 • Liquidatiewaarde

  Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

 • Herbouwwaarde

  Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »