Tips & Tools
Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl

Het gemeentelijk grondbeleid is sterk onderhevig aan de veranderingen in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling. We k...

Publicaties
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke herverkaveling

    Stedelijke herverkaveling is het herschikken van eigendomsrechten op onroerende zaken met een stedelijke functie, met...

  • AIFMD

    De Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) is een richtlijn uitgevaardigd door de Europese Unie om risi...

Meer »
Redactie
Meer »