Tips & Tools
Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl

Het gemeentelijk grondbeleid is sterk onderhevig aan de veranderingen in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling. We k...

Publicaties
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Borgingsplafond

    Het begrip borgingsplafond vervangt met ingang van 2014 het tot dan toe gebruikelijke begrip faciliteringsvolume. Het...

Meer »
Redactie
Meer »