Contractmanagement Gemeentelijk Vastgoed
Datum: 07 december 2017

De vastgoedmanager bij gemeenten en maatschappelijke instellingen heeft te maken met veel afspraken met huurders, kopers, aannemers, leveranciers. Deze afspraken worden als het goed is vastgelegd in heldere contracten. Standaardisering van contracten en dus van afspraken, kan gemeentes enorm helpen in het efficienter managen van het vastgoed.

Per type contract kijken we hoe je ze het best kunt opstellen, wat moet er in staan en wat kun je open laten? Hoe zien huurovereenkomsten er uit met verschillende type huurders? Hoe werkt garantie bij contracten en directievoering. Hoe steek je onderhoudscontracten in? En hoe koppel je die slim aan prestaties en ​jaarlijkse planningen? Hoe verhouden contracten en overname van ruimtes zich tot '​Levering van diensten'? Wat neem je​ ​over? Hoe bereken je dat in je huurprijs?

Ten slotte kijken we naar hoe je contracten kunt openbreken zonder schade bij onder andere transformaties en herontwikkelingen.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Amersfoort

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »