Grondeigendom in de Omgevingswet
Datum: 14 februari 2017

De cursus wil u inzicht te bieden in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid. Dan gaat het om de volgende onderdelen:

  • Onteigening
  • Voorkeursrecht
  • Herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied
  • Stedelijke kavelruil
  • Kostenverhaal, het oude grondexploitatie
  • Schadeloosstelling: schade en nadeel

Na deze cursusdag kent u de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie, weet u waar de kansen en bedreigingen van het nieuwe systeem liggen en weet u hoe de nieuwe regelgeving kan toepassen in uw eigen praktijk.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »