Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling
Datum: 31 oktober 2017 - 27 maart 2018

Na de crisis zien we op veel plekken nieuwe vraag ontstaan om tot succesvolle planontwikkeling te komen. De woningbouw trekt weer aan, maar de markt van winkelvastgoed en bedrijventerreinen is nog grillig. Ook ontstaat op steeds meer plaatsen een krimpopgave. Er is in de tussentijd veel veranderd op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Betrokken partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich en herzien hun visie en werkwijze.

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Traditionele financiële sturingsmodellen werken minder goed: de condities om tot succesvolle planontwikkeling te komen zijn veranderd. Ook de wet- en regelgeving wijzigt. Kortom: we moeten op zoek naar nieuwe mogelijkheden om waardevolle gebiedsontwikkeling te realiseren.

 

Inhoud van de leergang

Denken in bedrijfseconomische oplossingen
• Beheren en sturen van projecten
• Visie op het grondbedrijf
• Inzicht in waardecreatie

Herijken en vinden van oplossingen
• Vlot trekken van ruimtelijke ontwikkelingen
• Nieuwe vormen en andere aansluiting
• Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie

Het complete programma en de inhoud hiervan kunt u vinden in het tabblad 'Programma'.

De docenten zijn leidende denkers uit het werkveld zelf, waardoor er een snelle toegang tot ervaringen en 'best practises' is. Belangrijk in deze leergang is dat er direct een vertaling gemaakt wordt naar de eigen werksituatie. Hierdoor kunt u meteen aan de slag met het geleerde en is er een korte terugverdientijd van de investering.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: Leusden

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »