Masterclass Zorgvastgoed
Datum: 14 november 2017 - 12 december 2017

‘De zorg is te duur’, zo is een algemeen geluid. Bij de huisvesting is er al enige jaren een verandering gaande om hier iets aan te doen. Dit lukt op verschillende manieren.

Leer van andere zorgpartijen om de financiële problemen van het vastgoed anders aan te pakken dan tot nu toe èn om tijdig bij te sturen. Aan de orde komen onder andere mogelijkheden voor nieuwe financieringsstromen, nieuwe contractvormen en de nieuwe rol van externe partijen zoals beleggers.

Als leidmotief blijft wel staan de missionaire betekenis van de zorg: het gaat om dienstverlening naar de cliënt, tegen een zo aanvaardbaar mogelijk kostenplaatje en optimale flexibiliteit om te kunnen anticiperen op toekomstige situaties.

Soms vraagt dat om vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld het huisvesten van andere doelgroepen dan de instelling gewend is. Hiermee komen zorgpartijen in nieuwe situaties terecht die om herbezinning vragen op missie, visie en strategie. Soms is het ook het bestaande voortzetten, maar dan nét op een andere manier.

Voor wat betreft de vastgoedstrategie, als onderdeel van de organisatiestrategie,  zien we aan de ene kant van het spectrum partijen die als motto “huren tenzij” hanteren en aan de andere kant van de scope instellingen die het eigendom van vastgoed propageren. Zij hanteren het motto “vastgoed in eigen beheer, tenzij”. Tussen deze twee scenario’s, die per organisatie z’n eigen onderbouwing kent, zijn meerdere gemengde scenario’s te zien. Een ander belangrijk item is de inzet van personeel. Soms bepaalt ook dit de keuze voor het houden, aanpassen of afstoten van vastgoed.

In deze driedaagse masterclass worden de verschillende opties belicht, doorgerekend en verwerkt in vastgoedstrategieën voor uw eigen organisatie.

Het programma bestaat uit drie dagen

 • Dag 1: De begroting van de zorginstelling en vastgoed als oplossing

 • Dag 2: De business case van het zorgvastgoed

 • Dag 3: Vertaling zorgvastgoedstrategie naar de praktijk

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy ism zorggroepen
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Herbouwwaarde

  Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

 • Sloopwaarde

  Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

 • Liquidatiewaarde

  Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »