Mastercursus Toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed
Datum: 08 juni 2017 - 15 juni 2017
Veel gemeentelijke vastgoedafdelingen willen de volgende ontwikkelstap maken om de organisatie wendbaar te maken. Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan ondertussen gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. Zie hier het belang van strategische sturing van de vastgoedportefeuille.
 
Om gemeenten op weg te helpen hun vastgoedbeleid strategisch op te pakken, toekomstbestendig beleid te gaan voeren en concrete acties daarop te formuleren organiseert Scobe Academy samen met Fakton nu een strategische mastercourse van anderhalve dag. Het programma van deze mastercourse ziet er als volgt uit:
 
Inspiratie
 • Wat zijn de actualiteiten in het gemeentelijk vastgoed?
 • Hoe gaan gemeenten hiermee om?
 • Welke handvatten zijn beschikbaar?
 • Wat is de huidige stand van de technologische ontwikkelingen en op welke manier heeft dat impact op vastgoed en op mijn eigen vastgoedorganisatie?
Waar sta je nu en wat kun je morgen doen? Interactief.
 • Welke ontwikkelingen zijn voor jouw gemeente relevant?
 • Waar staat jouw gemeente op de ladder van professionalisering van gemeentelijk vastgoed?
 • Wat is jouw ‘next level’?
 • Welke uitdagingen belemmeren de groei naar deze ‘next level’?
Best practices van drie gemeenten
 • Van een aantal gemeentes die al verder in het proces zijn wordt aangegeven welk ontwikkeltraject zij hebben doorlopen en welke strategische keuzes zijn gemaakt.
Zelf aan de slag
 • Stand van zaken vastgoedmanagement eigen organisatie aan de hand van vragenlijst en groeimodel
 • Het stappenplan naar strategisch portefeuillemanagement in wording
 • Relevantie van technologische innovaties voor de eigen organisatie
 • Definiëren knelpunten en oplossingsrichtingen voor de eigen organisatie
 • Individuele reflectie & discussie vanuit docenten en overige deelnemers

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »