Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals
Datum: 02 juni 2016

De wereld van het vastgoed is momenteel onzeker en continu in ontwikkeling. Dit is ook het geval met het omgevingsrecht. Om sterker in uw schoenen te staan is basiskennis over de ruimtelijke ordening en haar idioom van groot belang. U moet kunnen meepraten met de specialisten van de overheid, maar ook met uw eigen (juridische) adviseurs. Alleen dan kunt u projecten realiseren en beheren die voldoen aan de regels, met als gevolg zo weinig mogelijk vertraging. Tijd is tenslotte geld.

Het omgevingsrecht is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd: Wro en Grondexploitatiewet, Wabo, Crisis- en herstelwet en nu is men alweer bezig met de nieuwe Omgevingswet. En dan is er nog een continue stroom aan jurisprudentie. Heeft u nog overzicht?


Inhoud en resultaat

Deze cursus is geen gewone basiscursus RO-recht. De cursus is juist specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn. Dan gaat het om bijvoorbeeld:

 • Bestemmingsplanprocedures
 • Grondverwerving en -exploitatie
 • Planschade
 • Omgevingsvergunningsprocedures
 • Milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten

Maar ook komen basisbegrippen en systematiek aan de orde. Om mee te kunnen spelen in het leidende ruimtelijke ordeningsproces is inzicht nodig in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en mee kunnen praten.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Functionele herbouwwaarde

  Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

 • Functionele vervangingswaarde

  Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

 • Stedelijke kavelruil

  Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »