Omgevingswet en het kostenverhaal, van experiment naar toepassing
Datum: 14 maart 2017

Wat moet je nu al planeconomisch aanpakken, om straks goed gesteld te staan voor het omgevingsplan? Natuurlijk niet alles, maar sommige dingen wel. Gelukkig is er een vijftal experimenten waar we van kunnen leren. Deze experimenten gaan ook mee in de behandeling van de Aanvullingswet Grond vanaf januari 2016. 

In deze Masterclass geven Theo Stautener en Joop van de Brand die mee gewerkt hebben aan een experiment en totstandkoming van de concepttekst van de Wet een toelichting en leren zij ons hoe we dergelijke problemen kunnen aanpakken. Dus naast actuele informatie in deze Masterclass ruimte ingericht om alvast te oefenen.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »